Sołtys: 
    Brygida Gajda

Rada Sołecka: 
     Stanisław Polak - Przewodniczący
     Justyna Maślak, 
    Mariola Wiśniewska, 
    Adam Swat

Liczba mieszkańców: 
    374 (177 kobiet i 197 mężczyzn)

obrazek