Sołtys: 
    Zofia Sidor
    tel. (041)  37 44 211

Rada Sołecka: 
     Jolanta Krawczyk - Przewodnicząca
     
Katarzyna Jańczyk,
     Jolanta Bernatek,
     Sławomir Wilkowski 

Liczba mieszkańców: 
    193 (96 kobiet i 97 mężczyzn)
obrazek