Sołtys: 
    Jakub Dajczer

Rada Sołecka: 
    Piotr Piotrowski - Przewodniczący     
    Czesław Nowak, 
    Czesława Durlik, 
    Mirosława Krzystek,
    Katarzyna Piotrowska


Liczba mieszkańców:
 
    490 (245 kobiet i 245 mężczyzn)
obrazek