ZARZĄDZENIE NR 1 / 2006 BURMISTRZA STĄPORKOWA

z dnia 4 stycznia 2006 roku

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonych w Stąporkowie przy ul. Piłsudskiego.