Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Stąporków z budynków mieszkalnych oraz gospodarczych.

Zamawiający:
Gmina Stąporków

Tytuł przetargu:
Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Stąporków z budynków mieszkalnych oraz gospodarczych.

CPV:
90650000-8

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki:
2.1 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie
dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
2.2 Wiedza i doświadczenie
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania
warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie
spełnia.
2.3 Potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków
udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.


Termin realizacji:
2010-10-31

Osoba odpowiedzialna:
Halina Zawada

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A
26-220 Stąporków
pokój Nr 20 Sekretariat


Oferty można składać do:
2010-03-12 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2010-03-12 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A
26-220 Stąporków
pokój Nr 10 Sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
cena 100%

Wadium:
nie jest wymagane

Uwagi:
Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami:
a) W zakresie proceduralnym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
mgr inż Waldemar Smulczyński - St.spec.ds. zamówień publicznych tel.
( 041) 3743224
b) W zakresie merytorycznym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
mgr inż. Halina Zawada - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska tel.
(041) 3743227

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 04.03.2010 pod numerem 59248


Firmy uczestniczące

Załączniki

Oświadczenie o spełnianiu warunków (110.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz personelu (59.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz prac i usług (60.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór oferty na dostawy (50.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór umowy na dostawy lub usługi (56kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń (40.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (87.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Powiadomienie o zmianach w SIWZ (65.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (142.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Waldemar Smulczyński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jarek Młodawski
Data wprowadzenia:2010-03-05 08:24:57
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2010-03-05 11:27:07
Ostatnia zmiana:2010-03-16 14:28:17
Ilość wyświetleń:1556

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij