Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na remont przychodni zdrowia w Niekłaniu Wielkim

Zamawiający:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie

Tytuł przetargu:
Remont Przychodni Zdrowia w Niekłaniu Wielkim

CPV:
45.00.00.00-7

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
1.O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) Spełniają warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych,
b) Nie zostali wykluczeni z udziału w postępowaniu na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych,
c) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
* Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

d) Wykonali w okresie ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną robotę, która odpowiada swoim rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego zamówienia. (wymagane jest wykazanie jednej roboty tożsamej z zakresem zamówienia o zbliżonej wartości brutto -minimum 70% oferowanej wartości w niniejszym postępowaniu, z załączeniem dokumentu potwierdzającego że robota ta została wykonana należycie )


Termin realizacji:
90 dni od podpisania umowy

Osoba odpowiedzialna:
Maria Polakowska

Miejsce składania ofert:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie ul. Słowackiego 2
26-220 Stąporków
pokój Ksiegowej.


Oferty można składać do:
2010-02-17 godz: 10:45

Otwarcie ofert:
2010-02-17 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie ul. Słowackiego 2
26-220 Stąporków
pokój Ksiegowej.


Kryteria wyboru:
cena 100%

Wadium:
5000 zł

Uwagi:
Osoby upoważnione do porozumiewania się z wykonawcami::
- w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia i w zakresie dotyczącym procedury przetargowej jest: Tomasz Milcarz - , tel. kom 605 891 164,
e-mail: tomasz.milcarz @ zoz.konskie.pl
Informacje można uzyskać w godzinach pracy od 7:25 do 15:00.

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 26.01.2010 pod numerem 16711-2010


Firmy uczestniczące

Załączniki

SIWZ NIeklan (169.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
bzp1.portal.ogloszenie o zamowieniu (41.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przychodnia Nieklan pod przetarg (8.7MB) Zapisz dokument  
zawiadomienie_o_wyborze_[2] (49kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Maria Polakowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jarek Młodawski
Data wprowadzenia:2010-01-26 14:19:10
Opublikował:Andrzej Głogowski
Data publikacji:2010-01-27 08:37:36
Ostatnia zmiana:2010-02-22 12:00:23
Ilość wyświetleń:1596

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij