Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na budowę kompleksu boisk przy Zespole Szkół Publicznych w Niekłaniu Wielkim.

Zamawiający:
Gmina Stąporków

Tytuł przetargu:
Budowa kompleksu boisk przy Zespole Szkół Publicznych w Niekłaniu Wielkim

CPV:
45.21.22.20-4

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Zamawiający nie wymaga, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, u których ponad 50 % zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Termin realizacji:
zakończenie robót - do dnia 15 lipca 2010 r.

Osoba odpowiedzialna:
Janusz Szociński

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie ul. Piłsudskiego 132A
pokój nr 20 (sekretariat)


Oferty można składać do:
2010-02-23 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2010-02-23 godz: 12:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie ul. Piłsudskiego 132A
pokój nr 10 (sala konferencyjna)


Kryteria wyboru:
Cena brutto - waga kryterium 100%.

Wadium:
nie jest wymagane

Uwagi:
Informacja o osobach uprawnionych do kontaktu z wykonawcami.
Inspektor Wydziału Inwestycji - mgr inż. Janusz Szociński
tel. (0-41) 374- 12-41; fax. (0-41) 374-18-60
e-mail: janusz.szocinski@staporkow.pl

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 26.01.2010 pod numerem 22018-2010

Dokumentacja techniczna zostanie dodana natychmiast po rozwiązaniu problemów technicznych związanych z synchronizacją BIP


Firmy uczestniczące

Załączniki

SIWZ (130.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał_1 - opis przedmiotu zamówienia (49.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał_2 - wzór umowy (68.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał_3 - formularz oferty (51.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał_4 - formularz wykazu wykonanych robót (35.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał_5 - formularz wykazu osób (36.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał_6 - formularz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu (47.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał.8 - przedmiar robót (6.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał_9 - wzór harmonogramu (41.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik 8a - przedmiar robót Norma (30.7kB) Zapisz dokument  
załącznik 7 - Dokumentacja projektowa (34.2MB) Zapisz dokument  
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1 (54.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2 (58.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 3 (59.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 4 (49.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 5 (56.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 6 (66.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 7 (53.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokół z otwarcia ofert - ZP-12 (53.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja o wyborze oferty (967.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Janusz Szociński
Data utworzenia:2010-01-26 11:24:03
Wprowadził do systemu:Jarek Młodawski
Data wprowadzenia:2010-01-26 11:24:37
Opublikował:Andrzej Głogowski
Data publikacji:2010-01-26 11:46:06
Ostatnia zmiana:2010-03-08 13:45:58
Ilość wyświetleń:2738

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij