Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy węgla Eko-Ret w ilości 140 ton

Zamawiający:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie

Tytuł przetargu:
Sukcesywne dostawy węgla Eko-Ret w ilości 140 ton

CPV:
09.11.10.00-0

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:
1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:
2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.
2.2 podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
2.3 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że
udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.
2.4 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
2.5 nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.
2.6 nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą


Termin realizacji:
do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

Osoba odpowiedzialna:
Maria Polakowska

Miejsce składania ofert:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie.
ul. Chopina 1
26-220 Stąporków


Oferty można składać do:
2009-12-18 godz: 10:45

Otwarcie ofert:
2009-12-18 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie.
ul. Chopina 1
26-220 Stąporków
gabinet administracyjny


Kryteria wyboru:
cena 100%

Wadium:
nie jest wymagane

Uwagi:
Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się w sprawie przedmiotu zamówienia z wykonawcami jest:Tomasz Milcarz tel 605 891 164 w godzinach urzędowania fax. (041) 374 12 18 w godzinach urzędowania
lub na adres e-mail: tomasz.milcarz @ zoz.konskie.pl

Ogłoszenie ukazało się w portalu zamówień publicznych pod numerem 236937 - 2009; data zamieszczenia: 09.12.2009


Firmy uczestniczące

Załączniki

Załącznik nr 4 (37.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogłoszenie_o_zamówieniu_portal (47.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (110.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 (46.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 (38.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 (45.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zawiadomienie o wyborze (60.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Maria Polakowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jarek Młodawski
Data wprowadzenia:2009-12-09 13:36:47
Opublikował:Andrzej Głogowski
Data publikacji:2009-12-09 14:24:16
Ostatnia zmiana:2009-12-21 14:04:20
Ilość wyświetleń:1424

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij