1. Ewidencja działalności gospodarczej.

2. Ewidencja poborowych:

    a) rejestr poborowych i przedpoborowych

    b) rejestr poszukiwanych poborowych i przedpoborowych,

    c) rejestr zawiadomień o skazaniu i osadzeniu w zakładzie karnym.

3. Ewidencja ludności:

    a) zameldowania,

    b) wymeldowania,

    c) rejestr urodzeń, zgonów, małżeństw,

    d) zmiana imion i nazwisk,

    e) rejestr kopert osobowych,

    f) rejestr dowodów osobistych,

    g) decyzje administracyjne w sprawach meldunkowych.

4. Zezwolenia na alkohole.

5. Zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego.