1. Podatki i opłaty lokalne (rejestr podatników).

2. Ewidencja tytułów wykonawczych.

3. Rejestr upomnień.

4. Kadry i płace.

5. Finanse i księgowość.

6. Rejestr faktur.

7. Ewidencja najmu i dzierżawy.