1. Numeracja porządkowa nieruchomości.

2. Rejestr ubiegających się o przydział lokalu komunalnego.

3. Dzierżawa gruntów.

4. Użytkowanie wieczyste.