1. Rejestr decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzje administracyjne.

2. Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

3. Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.