1. Rejestr aktów stanu cywilnego:

    - urodzeń 

    - małżeństw 

    - zgonów

2. Ewidencja blankietów odpisów i zaświadczeń

3. Ewidencja wydanych odpisów i zaświadczeń

4. Ewidencja zasobów archiwalnych USC.