1. Rejestr psów.

2. Ewidencja zbiorników bezodpływowych.

3. Ewidencja przydomowch oczyszczalni ścieków.

4. Ewidencje umów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

5. Inwentaryzacja wyrobów niebezpiecznych zawierających azbest.

6. Publicznie dostepny wykaz danych o środowisku i jego ochronie.