1. Rejestr pism przychodzących.

2. Rejestr zarządzeń i dyspozycji.

3. Rejestr skarg i wniosków.

4. Rejestr wydanych pełnomocnictw i upoważnień.

5. Ewidencja zasobów archiwalnych.

6. Ewidencja delegacji służbowych.

7. Rejestr wypadków przy pracy.

8. Rejestr umów cywilno - prawnych.