W sprawie:
w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Stąporków na lata 2007-2013

Data uchwały:
2009-09-29

Numer uchwały:
XLII/249/2009

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia