Wnioski można składać do 15 września.

DO WNIOSKU O STYPENDIUM NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

 - ZAŚWIADCZENIE O DOCHODACH (NETTO) RODZICÓW ZA MIESIĄC SIERPIEŃ

 - ZAŚWIADCZENIE Z URZĘDU PRACY (JEŚLI RODZICE NIE PRACUJĄ)

 - ZAŚWIADCZENIE Z OPIEKI SPOŁECZNEJ ZA MIESIĄC SIERPIEŃ (POBIERANE ZASIŁKI)

 - ZAŚWIADCZENIE Z URZĘDU MIEJSKIEGO – POKÓJ NR 4 DOTYCZĄCE GRUNTÓW ROLNYCH

- JEŚLI DZIECKO JEST UCZNIEM SZKOŁY ŚREDNIEJ – ZAŚWIADCZENIE, ŻE JEST UCZNIEM TEJ SZKOŁY I TAM NIE UBIEGA SIĘ O STYPENDIUM

- DOCHÓD NA CZŁONKA RODZINY NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 351 ZŁ