Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na dostawę 1 sztuki fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4

Zamawiający:
Ochotnicza Straż Pożarna w Niekłaniu Małym ul. Partyzantów 128 26-220 Stąporków

Tytuł przetargu:
Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4.

CPV:
34144210-3

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy spełniający następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 2 Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wykaz wykonanych przez wykonawcę co najmniej 3 dostaw w okresie 3 lat samochodu pożarniczego o wartości nie mniejszej niż 300 000 zł każda, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy wyszczególnione w wykazie zostały wykonane należycie.
Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych oświadczeń oraz dokumentów załączonych do oferty.


Termin realizacji:
do 30 września 2009r.

Osoba odpowiedzialna:
Leon Gula

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie.
26-220 Stąporków
ul. Piłsudskiego 132A
Pokój nr 20 - Sekretariat


Oferty można składać do:
2009-07-23 godz: 13:45

Otwarcie ofert:
2009-07-23 godz: 14:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie.
26-220 Stąporków
ul. Piłsudskiego 132A
Pokój nr 10 - Sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena - 100%

Wadium:
nie dotyczy

Uwagi:
Osoba do kontaktu - Leon Gula
Nr telefonu:
(041) 374-32-39 ,
(041) 374-41-03,
tel. kom. 696069415
fax: (041) 374 -18-60


Firmy uczestniczące

Załączniki

Załącznik nr 5 - Tajemnica przedsiebiorstwa (23kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 - Wymagania techniczne (119kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 8 - Wykaz dostaw (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 7 - Warunki serwisu i gwarancji (29.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 - Podwykonawcy (29.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 - Oświadcze art.22 (39kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 - Wzór oferty (38kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 - Projekt umowy (56.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (144.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odpowiedź na zapytanie - samochod ratowniczo gasniczy (99kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - OSP Niekłań Mały (104.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Leon Gula
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jarek Młodawski
Data wprowadzenia:2009-07-10 08:36:13
Opublikował:Ryszard Kusak
Data publikacji:2009-07-10 08:55:01
Ostatnia zmiana:2009-07-27 09:20:09
Ilość wyświetleń:1427

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij