Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej w Janowie i kanalizacji sanitarnej w Hucisku

Zamawiający:
Gmina Stąporków

Tytuł przetargu:
Budowa sieci wodociągowej w Janowie i kanalizacji sanitarnej w Hucisku

CPV:
45 00 00 00-7 45 23 20 00-2 45 23 21 50-8 45 23 24 10-9

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
W postępowaniu mogą wziąć udział
- wykonawcy spełniający warunki art.22 ust.1 ustawy i nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy.
- Wykonali w ciągu ostatnich 5 lat, a jeśli okres działalności jest krótszy to w tym okresie co najmniej 1 robotę odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. budowę sieci wodociągowej w kwocie min. 500 000,00 zł i budowę kanalizacji sanitarnej lub deszczowej w kwocie minimum 1 000 000,00 zł.
- Udzielą gwarancji minimum 36 miesięcy na wykonane roboty budowlane.
- Przedmiot zmówienia wykonają w terminie określonym w pkt IV SIWZ.
- Posiada uprawnienia do wykonywania działalności zgodnie z zakresem przedmiotu zamówienia
Na Wykonawcy ciąży obowiązek wykazania w ofercie, że Wykonawca spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ tzn. Wykonawca zobowiązany jest w ofercie przedstawić niezbędne dokumenty potwierdzające ( w sposób nie budzący żadnych wątpliwości) spełnienia przez Wykonawcę wszystkich warunków postawionych przez Zamawiającego w SIWZ.
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty wymagane w rozdziale VI niniejszej SIWZ metodą spełnienia - nie spełnienia. Wykonawcy, którzy nie spełnią choć jednego z w/w warunków, zostaną wykluczeni z postępowania, a ich oferty zostaną odrzucone.


Termin realizacji:
zakończenie robót Zadanie 1 do 30.11.2009r . Całkowity odbiór końcowy w tym zadania 2 do 30.10.2010r

Osoba odpowiedzialna:
Małgorzata Łysiak-Kowalczyk

Miejsce składania ofert:
Gmina Stąporków ul.Piłsudskiego 132 a , w pokoju nr 14 - sekretariat

Oferty można składać do:
2009-07-22 godz: 09:30

Otwarcie ofert:
2009-07-22 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Gmina Stąporków ul.Piłsudskiego 132 a , pokój nr 10 - sala konferencyjna.

Kryteria wyboru:
najniższa cena

Wadium:
150000

Uwagi:
Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z dostawcami są:
w zakresie formalno-prawnym oraz w zakresie przedmiotu zamówienia:
Małgorzata Łysiak - Kowalczyk Naczelnik Wydziału Budownictwa i Współpracy Regionalnej pok. Nr 36
tel. /041/ 374-12-41, fax /041/ 374-18-60


Firmy uczestniczące

Załączniki

zalacznik mr 7 (24.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik nr3 (75kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik nr 9 (77.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik nr10 (64.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik6 (5.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik nr8 (456.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik nr6.1 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik nr4 (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik nr2 (90.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik nr1 (155.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
specyfikacja (3.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
20090701114935361 (573.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o przetargu (80kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik nr5 cz1 (19.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik nr5 cz2 (7.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
pozwolenie na budowę (582.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Geptechniczne badania warunków gruntowych posadownienia (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PT - pompownie P1 i P2 drogi dojazdowe, ogrodzenie (4.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PT - pompownie P1 i P2 - część elektryczna (5.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PT - kanalizacja sanitarna z przykanalikami - projekt budowlany (6.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
hucisko sieć (13.9MB) Zapisz dokument  
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1 (35kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZADANIE 1elektroniczna wersja kosztorysu (471.9kB) Zapisz dokument  
ZADANIE 2 elektroniczna wersja kosztorysu (132.9kB) Zapisz dokument  
zawiadomienie o wyborze oferty (178.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Łysiak - Kowalczyk
Data utworzenia:2009-07-01 12:43:37
Wprowadził do systemu:Jarek Młodawski
Data wprowadzenia:2009-07-01 12:44:22
Opublikował:Ryszard Kusak
Data publikacji:2009-07-01 15:09:37
Ostatnia zmiana:2009-08-11 13:55:25
Ilość wyświetleń:1642

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij