Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetrga nieograniczony na "Dostawę urządzeń medycznych okulistycznych"

Zamawiający:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie

Tytuł przetargu:
Dostawa urządzeń medycznych okulistycznych

CPV:
33.12.41.00-6

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy: 2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4. 2.2 podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 2.3 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji. 2.4 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania. 2.5 nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych. 2.6 nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą

Termin realizacji:
do 6 tygodni od daty zawarcia umowy

Osoba odpowiedzialna:
Maria Polakowska

Miejsce składania ofert:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie.
ul. Chopina 1 26-220 Stąporków
KSIĘGOWOŚĆ


Oferty można składać do:
2009-07-06 godz: 10:45

Otwarcie ofert:
2009-07-06 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie.
ul. Chopina 1 26-220 Stąporków
KSIĘGOWOŚĆ


Kryteria wyboru:
1 - Cena - 70
2 - Okres gwarancji - 30


Wadium:
nie jest wymagane

Uwagi:
Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się w sprawie przedmiotu zamówienia z wykonawcami jest: imię i nazwisko Beata Milcarz
numer telefonu 605891128 w godzinach urzędowania
fax. (041) 374 12 18 w godzinach urzędowania
lub na adres e-mail: beatamilcarz@wp.pl


Firmy uczestniczące

Załączniki

Ogłoszenie portal (50kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ okulostyka (111.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał nr 1 (45.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał 2 (39.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr. 3 oświadczenie (45.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
projekt umowy-zał4 (39.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 5 parametry (64kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź na zapytania (72.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
za-_2_Formularz_cenowy (40kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zawiadomienie o wyborze (37.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Maria Polakowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jarek Młodawski
Data wprowadzenia:2009-06-24 13:15:08
Opublikował:Ryszard Kusak
Data publikacji:(brak danych)
Ostatnia zmiana:2009-07-15 09:05:13
Ilość wyświetleń:1374

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij