w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Stąporkowie i w podległych jednostkach OSP oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej