w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej  do likwidacji części środka trwałego Nr inwentarzowy 2/21/211/16 w nieczynnych wymiennikowniach przy ul. Żeromskiego 3, 3a i 1000-lecia 10