o podaniu do  publicznej  wiadomości  wykazu  nieruchomości przeznaczonych  do sprzedaży.