w sprawie przeprowadzenia spisu gruntów w Urzędzie Miejskim w Stąporkowie oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej.