w sprawie sporządzenieprzeprowadzenie spisu z natury w Urządzie Miejskim w Stąporkowie oraz komisji inwentaryzacyjnej.