w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Stąporkowie