w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości  położonej w Stąporkowie przy ul. Górniczej, stanowiącej własność gminy.