o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy, przeznaczonej do zamiany.