Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony pod nazwą: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Stąporków z budynków mieszkalnych oraz gospodarczych".

Zamawiający:
Gmina Stąporków

Tytuł przetargu:
Przetarg nieograniczony pod nazwą: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Stąporków z budynków mieszkalnych oraz gospodarczych".

CPV:
90230000-8

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie zawartych w ofercie oświadczeń i dokumentów wymaganych w pkt 7 SIWZ - wg formuły "spełnia - nie spełnia".
Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.


Termin realizacji:
do 31.10.2008

Osoba odpowiedzialna:
Halina Zawada

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie
ul. Piłsudskiego 132a pokój nr 20 (sekretariat)
26-220 Stąporków


Oferty można składać do:
2008-06-18 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2008-06-18 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie
ul. Piłsudskiego 132a pokój nr 10 (sala konferencyjna)
26-220 Stąporków


Kryteria wyboru:
cena 100%

Wadium:
nie jest wymagane

Uwagi:
Osoba do kontaktu z oferentami Halina Zawada pokój nr 34 tel. 041 374 32 27

Firmy uczestniczące

Załączniki

specyfikacja warunków zamówienia (108kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WZÓR UMOWY (46.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
FORMULARZ-OFERTA (52.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
formularz DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE (25.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zawiadomienie 2_1 (191.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Halina Zawada
Data utworzenia:2008-06-09 12:51:34
Wprowadził do systemu:Jarek Młodawski
Data wprowadzenia:2008-06-09 12:51:55
Opublikował:Ryszard Kusak
Data publikacji:2008-06-09 13:02:07
Ostatnia zmiana:2008-06-19 13:24:22
Ilość wyświetleń:1266

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij