w sprawie zatwierdzenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest w Gminie Stąporków”