w sprawie przeznaczenia do sprzedaży  nieruchomości stanowiącej własność gminy.