ZARZĄDZENIE NR 92 / 2004 BURMISTRZA STĄPORKOWA

z dnia 30 grudnia 2004 roku

w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy w styczniu 2005 r.