Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony: Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w mieście Stąporków na działkach nr ewid. 3636/4, 3636/6

Zamawiający:
Gmina Stąporków

Tytuł przetargu:
Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w m. Stąporków na działkach nr ewid. 3636/4, 3636/6CPV:
45.11.23.20-4

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony powyżej 211.000 euro

Warunki:
Zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

oraz spełniają następujące wymagania:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne oraz są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej,
3) wykonali min. 1 robotę budowlana odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od daty ogłoszenia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
4) dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie we wszystkich branżach planowanych robót i posiadają odpowiednie uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
( aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa).

3. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów, przy zastosowaniu formuły: spełnia/nie spełnia.
Uzupełnienie wymaganych warunków jest możliwe w trybie art. 26 ust.3 ustawy

4. Niespełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie
wykluczeniem wykonawcy z postępowania a jego oferta uznana zostanie za odrzuconą.


Termin realizacji:
do 30.09.2009

Osoba odpowiedzialna:
Zdzisława Bartosińska

Miejsce składania ofert:
siedziba Zamawiającego pokój nr 20 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2008-05-14 godz: 09:30

Otwarcie ofert:
2008-05-14 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
siedziba Zamawiającego pokój nr 10 (sala konferencyjna)

Kryteria wyboru:
Cena oferty brutto - 100 %

Wadium:
20000

Uwagi:
Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami: Zdzisława Bartosińska nr telefonu 041 374 32 25

Firmy uczestniczące

Załączniki

SIWZ - rekultywacja (18.7MB) Zapisz dokument  
SIWZ-nowa - rekulty_skł odp (196.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zapytanie - wysypisko (716.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
harmonogram (247.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zapytanie nr 2-rekultywacja (63.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zapytanie nr 3-rekultywacja (89.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rozstrzygnięcie przetargu - rekultywacja (40.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja o udzieleniu zamowienia wysypisko (49.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Zdzisława Bartosińska
Data utworzenia:2008-04-22 12:42:09
Wprowadził do systemu:Jarek Młodawski
Data wprowadzenia:2008-04-22 12:43:07
Opublikował:Ryszard Kusak
Data publikacji:2008-04-22 13:07:47
Ostatnia zmiana:2008-06-06 13:05:46
Ilość wyświetleń:2641

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij