Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.” Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odrowąż wraz z zakupem wyposażenia w celu zwiększenia atrakcyjności obszarów wiejskich w gminie Stąporków ” znak sprawy: ZP.271.3.2024

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na stronie: https://ezamowienia.gov.pl

Identyfikator postępowania: ocds-148610-e08a07c1-cbdc-11ee-875e-a22221c84ba7

Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e08a07c1-cbdc-11ee-875e-a22221c84ba7