W sprawie:
przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

Data uchwały:
2023-11-30

Numer uchwały:
LXXXIV/583/2023

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia