W sprawie:
zmiany uchwały Nr XXXIII/202/2020 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 25 września 2020 r. dotyczącej uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stąporków

Data uchwały:
2023-11-30

Numer uchwały:
LXXXIV/582/2023

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódzkiego Świętokrzyskiego