W sprawie:
uchwalenia statutu obszaru ochrony uzdrowiskowej Czarniecka Góra

Data uchwały:
2023-11-30

Numer uchwały:
LXXXIV/580/2023

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
po 14 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego