W sprawie:
zmiany Uchwały Nr XXIV/140/2020 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie przekazania sołectwom Gminy Stąporków lokali świetlic

Data uchwały:
2023-11-30

Numer uchwały:
LXXXIV/579/2023

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego