W sprawie:
wydzierżawienia części nieruchomości położonej w obrębie 0002 Stąporków oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 3400/7

Data uchwały:
2023-11-17

Numer uchwały:
LXXXIII/562/2023

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia