Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Stąporków i ich zagospodarowanie.

Link do postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c5b6480e-5c3a-11ee-9aa3-96d3b4440790

 Identyfikator postępowania:

 ocds-148610-c5b6480e-5c3a-11ee-9aa3-96d3b4440790

znak sprawy: OŚ.271.1.1.2023