W sprawie:
zmiany uchwały Nr L/344/2021 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie ustanowienia zasad przyznawania i wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych

Data uchwały:
2023-05-25

Numer uchwały:
LXXVI/517/2023

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.