W sprawie:
zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2023 rok

Data uchwały:
2023-05-25

Numer uchwały:
LXXVI/515/2023

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego