ZARZĄDZENIE NR 84 / 2004 BURMISTRZA STĄPORKOWA

z dnia 8 grudnia 2004 roku

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.