ZARZĄDZENIE NR 83 / 2004 BURMISTRZA STĄPORKOWA

z dnia 6 grudnia 2004 roku

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.